Ημερομηνία

09/01/2023

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Α΄

Εκπαιδευτικός

ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΑ, ΠΑΚΚΟΥΤΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Δράση

Στόχος

Τα παιδιά των Δ τάξεων ετοιμάζουν και διανέμουν την εφημερίδα των «Μικρών Εκπαιδευτών» στα παιδιά του σχολείου.

Περιγραφή δράσης

Ποιοι θα εμπλακούν ;

Οι μαθητές των Δ' τάξεων και  οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τους.

Δραστηριότητες

Ετοιμασία μηνιαίας εφημερίδας σε θέματα διαδικτύου . Η εφημερίδα θα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό και παιχνίδια σχετικά με αυτό.

·       Λειτουργία περιπτέρων το διάλειμμα για διανομή της εφημερίδας.

Τι θα χρειαστούμε ;

·        Πρόγραμμα Publisher

Εικόνες

Συνδέσμοι

Scroll to Top