Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ιστοσελίδα Προγράμματος Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0 :
Ενημερωτική Πύλη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
Ιστοσελίδα Προγράμματος Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο:
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού έργου CyberSafety:
Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά:
Διεθνής Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ιστοσελίδα Προγράμματος Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες:
elGreek