Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Το Πρόγραμμα

Χρήσιμες ιστοσελίδες

Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0 :
Ενημερωτική Πύλη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο:
Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο:
Ιστότοπος Ευρωπαϊκού έργου CyberSafety:
Εθνική στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά:
Better Internet for Kids Portal
Διεθνής Ημέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ιστοσελίδα Προγράμματος Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες:
Scroll to Top