Τι Είναι Οι Μικροί Εκπαιδευτές

Τι είναι οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0;

Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0 είναι ένα Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που προσβλέπει στην εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαίδευση άλλων ατόμων για τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι μικροί εκπαιδευτές καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Καλούνται, επίσης, να εκπαιδεύσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με άριστο, συνετό, δόκιμο αλλά και ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, και να δώσουν εισηγήσεις για προστασία από πιθανές προκλήσεις και κινδύνους. Τέλος, καλούνται να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές και φίλους τους, καθώς επίσης τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους. Η δράση τους μπορεί να διευρυνθεί στην κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους αλλά και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το θέμα.

Από τη σχολική χρονιά 2017-2018, το Πρόγραμμα έχει μετεξελιχθεί και εφαρμόζεται με νέα μορφή, ως η «έκδοση 2.0».

Στην αρχική του μορφή το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τις σχολικές χρονιές 2013 ως 2017 και είχε σχεδιαστεί με την πρωτοβουλία πέντε οργανισμών, στο πλαίσιο της συνεισφοράς τους για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου:

 
Scroll to Top