Ημερομηνία

03/05/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Τελική εκδήλωση για μικρούς εκπαιδευτές

Περιγραφή δράσης

Δράση 5. Στις 03/05/2017 διοργανώσαμε μια τελική εκδήλωση. Σε αυτή είχαμε ως ακροατήριο τους μαθητές του Κ.Β και γονείς. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησαν οι κ. Παύλος Καλογεράς και ο κ. Χρίστος Ρουσιάς. Στην συνέχεια σε σταθμούς είχαμε διάφορες δραστηριότητες. Στη μία γινόταν η παρουσίαση του βίντεο που έφτιαξαν οι μικροί εκπαιδευτές και επίσης είχαμε ένα φιδάκι με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέλος έιχαμε και ένα παιχνίδι με kahoot με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Συνδέσμοι

Scroll to Top