Δράσεις

15/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Δραση 3. Οι μικροί εκπαιδευτές να γράψουν καλές και κακές πρακτικές για την χρήση του διαδικτύου. Αυτές τις πρακτικές τις ενσωματώσαμε σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι το οποίο ζωγραφίσαμε στο πλακόστρωτο του σχολείου μας

08/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Δράση 4.Οι μικροί εκπαιδευτές θα φτιάξουν 13 ερωτήσεις με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στην συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι με το πρόγραμμα kahoot και όλοι οι μαθητές του σχολείου θα διαγωνιστούν

30/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Δράση 2.Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGNsLO9SZ80ym0CZJEjagBBzl_c8FtPgQOL5B23xT8FycCbw/viewform?c=0&w=1 Με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα αυτή θα διαπιστώσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών μας. Με βάση αυτές τις ανάγκες θα δημιουργήσουμε μια παρουσίαση στο Sway. Μετά σε μια εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας, οι μικροί εκπαιδευτές θα παρουσιάσουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμαθητών τους

03/05/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Δράση 5. Στις 03/05/2017 διοργανώσαμε μια τελική εκδήλωση. Σε αυτή είχαμε ως ακροατήριο τους μαθητές του Κ.Β και γονείς. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησαν οι κ. Παύλος Καλογεράς και ο κ. Χρίστος Ρουσιάς. Στην συνέχεια σε σταθμούς είχαμε διάφορες δραστηριότητες. Στη μία γινόταν η παρουσίαση του βίντεο που έφτιαξαν οι μικροί εκπαιδευτές και επίσης είχαμε ένα φιδάκι με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέλος έιχαμε και ένα παιχνίδι με kahoot με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

22/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β΄ (ΚA)

Δράση 1.Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο με στόχο την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Για την δημιουργία και του βίντο θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της χρονίας, την εκπαίδευση που είχαν απο τους συντονιστές, τις έρευνες που έκαναν, τον κώδικα σωστής χρήσης του διαδικτύου κ.α.

20/09/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι μαθητές της Ε’1 ετοίμασαν ενημερωτικό υλικό, όπως quiz, σελιδοδείκτες και αφίσες, με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

20/09/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι μαθητές της Ε΄1, στα πλαίσια και του μαθήματος της θεατρικής αγωγής, έγραψαν και πρωταγωνίστησαν σε θεατρικό δρώμενο το οποίο παρουσίασαν στην τελική τους εκδήλωση. Τα παιδιά κατάφεραν πολύ εύστοχα να ευαισθητοποιήσουν για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και έλαβαν τα συγχαρητήρια του κοινού.

20/09/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μια πολύ ενδιαφέρον δράση των μαθητών των Στ’1 και Στ’2 ήταν η έκθεση γελοιογραφίας που παρουσίασαν στην τελική τους εκδήλωση, με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα παιδιά δέχθηκαν, κατά τη διάρκεια τεσσάρων εργαστηριακών μαθημάτων, την καθοδήγηση τριών γνωστών γελοιογράφων: του BOSS, του ΠΙΝ και της Σκεύης Σαββίδου. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους γελοιογράφους, να δουλέψουν μαζί τους, να γνωρίσουν τεχνικές σχεδιασμού γελοιογραφιών. Ετοίμασαν γελοιογραφίες με έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο, οι οποίες περνούσαν μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

16/09/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι μαθητές της Στ’ 2 αφού αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο είχαν πρόσβαση, εξέτασαν τις δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο αλλά και τις παγίδες που πιθανόν να κρύβει η μη ασφαλής και χωρίς μέτρο χρήση του. Διαπιστώνοντας πόσο σημαντική είναι η χρήση αλλά και η ασφάλεια στο διαδίκτυο, αποφάσισαν να κάνουν μια έρευνα ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου, αλλά και γειτονικών σχολείων με στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των συμμαθητών και συμμαθητριών τους σχετικά με το διαδίκτυο (δυνατότητες που παρέχει, παγίδες που κρύβει, τρόπος χρήσης, κ.λπ.). Στόχος τους ήταν να μάθουν τι γνωρίζουν οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές τους για το διαδίκτυο και κατά πόσο το χρησιμοποιούν με μέτρο και ασφάλεια. Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και διεξαγωγής της έρευνας (ετοιμασία ερωτηματολογίου, επιλογή δείγματος, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων στον Η/Υ σε εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα, ετοιμασία παρουσίασης αποτελεσμάτων) και παρουσίασαν τα αποτελέσματα στους γονείς, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους στην τελική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο σχολείο.

01/11/2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Ομάδα παιδιών (oι Μικροί Εκπαιδευτές) αναπτύσσουν ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου μας με βάση την καταγραφή των συνηθειών και των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά στο Διαδίκτυο

18/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού που υπάρχει σε διάφορες ιστοσελίδες τα παιδιά θα καταλήξουν σε ποιο προτιμούν και αν χρειάζεται να γίνει μετάφραση στα Ελληνικά. Η παρουσίαση σε power point με βάση το υλικό αυτό θα πραγματοποιηθεί από παιδιά που ανήκουν στην ομάδα των Μικρών Εκπαιδευτών και προς παιδιά άλλων τάξεων ίσως και άλλων σχολείων (ήδη έχουν γίνει σκέψεις για συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας)

01/02/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Τα παιδιά, μετά από ειδική συζήτηση και με ειδικούς (π.χ. την κυρία Βανέσσα Αντωνιάδου) θα συντάξουν βασικές οδηγίες προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους γονείς για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.


Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση