Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου: Παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια

Είναι γεγονός ότι, τη σύγχρονη εποχή, η ευρεία αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, γενικότερα, και του Διαδικτύου ειδικότερα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού οδήγησε, αναπόφευκτα, σε ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, καταδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη σημαντικότητα της χρήσης των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών με κριτικό, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety, κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες, εξαιτίας της πανδημίας, συνέχισε την προσφορά εργαστηρίων από συνεργάτες του Έργου, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου.

Ειδικότερα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν 3159 μαθητές/μαθήτριες, 254 εκπαιδευτικοί και 111 γονείς. Στις δράσεις αυτές, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαδικτυακή παραπλάνηση), συμβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σε σχέση με την υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου. Παράλληλα, οι συνεργάτες του Έργου είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480 (Helpline) και της Γραμμής Καταγγελιών (Hotline) 1480.

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, έχει ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Εστιάζοντας στις νέες και αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με τις διαδικτυακές τεχνολογίες, το Κέντρο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Παράλληλα, προωθεί τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου-CYberSafety μπορείτε να εντοπίσετε στις ιστοσελίδες https://www.cybersafety.cy/https://internetsafety.pi.ac.cy/

Scroll to Top