Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE για τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο εργαλείο για την υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας και της μάθησης στα σχολεία.

Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσημα το SELFIE, ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει όλα τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία, να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) θα τεθεί στη διάθεση 77 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών, σε 250.000 σχολεία από όλη την Ευρώπη, σε εθελοντική βάση. Είναι διαθέσιμο σε 24 Ευρωπαϊκές γλώσσες. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγηση του. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συμμετοχή 1 εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών σχολείων έως τα τέλη του 2019.

Πριν από τα εγκαίνια του SELFIE στο IX Σχολείο “Klementyna Hoffmanowa”, σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη Βαρσοβία, πρωτεύουσα της Πολωνίας, ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, δήλωσε σχετικά: «Το SELFIE μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία μας να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση με εύστοχο και ολοκληρωμένο τρόπο. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία του χώρου της εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή, καθώς συγκεντρώνει τις απόψεις των διευθυντών σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Είμαι πεπεισμένος ότι το SELFIE θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό έχει βασική σημασία εάν θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της γνώσης. Και είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση κοινωνιών στις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα αντί να είναι παθητικοί καταναλωτές νέων τεχνολογιών.»

Το SELFIE είναι μία από τις 11 πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το σχέδιο δράσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και να υποστηρίξει την καινοτόμο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη μάθηση.

Πώς λειτουργεί το SELFIE

Όταν ένα σχολείο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το SELFIE, οι μαθητές, οι διευθυντές σχολείων και οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν μια σειρά σύντομων δηλώσεων για να αξιολογήσουν κατά πόσον χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Το εργαλείο είναι διαρθρωμένο σε περισσότερες από μία ενότητες, και τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προαιρετικών δηλώσεων και να συγκεντρώσουν έως και οκτώ ερωτήματα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Οι δηλώσεις αυτές χρειάζονται από 20 έως 30 λεπτά για να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, το σχολείο λαμβάνει ειδική έκθεση με τα αποτελέσματα. Ο σχολικός έλεγχος προόδου SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας, ώστε να καθοριστούν τα βήματα με τα οποία θα βελτιωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για βελτιωμένη μάθηση. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσε π.χ. να παρέχεται ειδική επιμόρφωση στουςεκπαιδευτικούς ή υποστήριξη στους μαθητές σε θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όλες οι απαντήσεις στο SELFIE είναι ανώνυμες και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των σχολείων ή των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Τα επόμενα βήματα

Το SELFIE είναι ήδη διαθέσιμο στα σχολεία της Σερβίας, ενώ, από τις αρχές του επόμενου έτους, θα διατίθεται σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το πρώτο συνέδριο για το SELFIE θα διοργανωθεί στη Μαδρίτη στις 4-5 Απριλίου 2019, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας. Θα φέρει σε επαφή σχολεία από όλη την Ευρώπη τα οποία χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό και οι εμπειρίες και παρατηρήσεις τους θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου.

Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία, για να τα βοηθήσει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, ώστε να ενισχύσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, αφού θα έχουν συμπληρώσει το SELFIE. Ακόμα, η Επιτροπή διερευνά πιθανές συνέργειες με υπάρχοντα δίκτυα εκπαιδευτικών και σχολείων, και ειδικότερα με το eTwinning, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών παγκοσμίως.

Ιστορικό

Η Επιτροπή εργάστηκε από κοινού με τα υπουργεία Παιδείας και με κοινότητα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης απ’ όλη την Ευρώπη για να αναπτύξει το εργαλείο SELFIE. Μεταξύ των ιδρυμάτων‑εταίρων συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ίδρυμα Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO.

Μια αρχική έκδοση του εργαλείου δοκιμάστηκε πέρυσι σε 650 σχολεία από 14 χώρες. Αυτή η δοκιμή παρήγαγε 67.000 σχόλια σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω απλούστευσης και βελτίωσης του εργαλείου – η ανατροφοδότηση αυτή ενσωματώθηκε στην έκδοση που εγκαινιάζεται σήμερα.Σύνδεσμοι

Scroll to Top