Δημιουργική και Ασφαλής Αξιοποίηση του Διαδικτύου από τα Παιδιά και τους Νέους

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Η αναστολή της λειτουργίας των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Κύπρου έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά και οι νέοι/νέες να παραμείνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, τη σχετική περίοδο, να δοθούν ευκαιρίες για ποιοτική και δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και του Διαδικτύου, συμβάλλοντας έτσι στην παιδαγωγική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική απασχόληση και εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων.

Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety προτείνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς αξιοποίηση εκπαιδευτικών/πληροφοριακών πόρων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εργαλείων και παιχνιδιών, οι οποίες συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων όσο και στη δόμηση γνώσης και διαμόρφωσης στάσεων που αφορούν στην υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου.

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση – Ψηφιακή Ικανότητα

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ε’ και της Στ’ τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης, προστέθηκε πρόσφατα ως ξεχωριστό θέμα οι Νέες Τεχνολογίες και διαμορφώθηκε το γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή Υγείας – Οικιακή Οικονομία / Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Νέες Τεχνολογίες».

Η Διδακτική Ενότητα, που αφορά στην καλλιέργεια της Ψηφιακής Ικανότητας των μαθητών/μαθητριών έχει ως στόχο να συμβάλει ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να καταστούν υπεύθυνοι χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαδικτυακών εφαρμογών.  Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε μαθησιακούς σχεδιασμούς (σχέδιο μαθήματος, φύλλα εργασίας, υποστηρικτικό υλικό) για τις θεματικές:

  • Κανόνες Ορθής Διαδικτυακής Συμπεριφοράς – Διαδικτυακός Εκφοβισμός
  • Ηλεκτρονικά / Διαδικτυακά Παιχνίδια,
  • Πληροφόρηση και Παραπληροφόρηση και
  • Προσωπικά Δεδομένα και Ψηφιακή Ταυτότητα.

Εκπαιδευτικό πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο»

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο» στοχεύει στο να κάνει πιο εύκολο το έργο του εκπαιδευτικού να διδάξει για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ενημέρωσης για τη βέλτιστη χρήση του διαδικτύου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/μαθήτριες για τον σκοπό αυτόν. Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε μαθησιακές εισηγήσεις, προτάσεις δράσεων και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό.

Εκπαιδευτικό Πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο»

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο» έχει ως στόχο του να αποτελέσει πηγή πληροφοριών, αλλά και εργαλείων που να ενισχύουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των γονιών, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης εκ μέρους των παιδιών των δυνατοτήτων που προσφέρει ο διαδικτυακός κόσμος, αλλά και αντιμετώπισης των προκλήσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο. Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Εκπαιδευτικό Υλικό «Δημιουργική και Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου», Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις

Τα επιμορφωτικά εργαστήρια «Δημιουργική και Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου» σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις παιδιών, έχουν ως στόχο, μέσα από βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες, να εκπαιδεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες, αναφορικά με τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε τους μαθησιακούς σχεδιασμούς των εργαστηρίων (σχέδιο μαθήματος, φύλλα εργασίας, υποστηρικτικό υλικό) και σχετικές παρουσιάσεις.

Διαδικτυακή πύλη «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Η διαδικτυακή πύλη «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» περιλαμβάνει πλούσιο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό, πηγές και εργαλεία για παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς, για την αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πύλη παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημερωμένης πληροφόρησης για θέματα ψηφιακής ασφάλειας και χρήσης, στο πλαίσιο της κυπριακής κοινωνίας.

Στη σχετική διαδικτυακή πύλη μπορείτε να εντοπίσετε για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, μεταξύ άλλων: 

Διαδικτυακή πύλη «Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο»

Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0 είναι ένα Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που προσβλέπει στην εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στην εκπαίδευση άλλων ατόμων για τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι Μικροί Εκπαιδευτές καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, οι Μικροί Εκπαιδευτές καλούνται, μεταξύ άλλων, να εκπαιδεύσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, καθώς, επίσης και να ευαισθητοποιήσουν και εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές/συμμαθήτριες και γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή πύλη «Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο», η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και ένα αποθετήριο πλούσιου εκπαιδευτικού / ενημερωτικού υλικού, πόρων και εργαλεία που αναπτύσσονται από νέους προπονητές (π.χ., σχέδιο δράσης, εκπαιδευτικό υλικό).

Διαδικτυακή πύλη «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»

Στόχος του Προγράμματος «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» είναι να εισαγάγει τα σχολεία σε διαδικασία ανάληψης δράσης για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Πρόθεση του Προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων ψηφιακού και επικοινωνιακού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών, ώστε να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του διαδικτύου, με απώτερο στόχο να λειτουργούν ενεργά ως πολίτες του 21ου αιώνα. Περαιτέρω, στόχος των δράσεων του Προγράμματος είναι να ενδυναμώσει το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να προλάβει τις προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον και πιο αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στο σχολείο. Μέσω του σχετικού προγράμματος, τα σχολεία συμμετέχουν επίσης στην πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία eSafety Label (http://www.esafetylabel.eu).

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή πύλη «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», η οποία περιλαμβάνει ένα αποθετήριο πλούσιου εκπαιδευτικού / ενημερωτικού υλικού, πόρους και εργαλεία για παιδιά και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες του Διαδικτύου με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο.

Διαδικτυακή πύλη «Διαθεματικό Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας»

Η Επιστημονική Εταιρεία «European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» έχει ως στόχο να προάγει τον Γραμματισμό στα Μέσα και στην Πληροφορία, στο πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων Οπτικοακουστικής Παιδείας, παρέχοντας τη δυνατότητα μέσα από τις πλούσιες δημιουργικές δραστηριότητες του Μαθητικού Ραδιοφώνου, να μυηθούν οι μαθητές/μαθήτριες στον ενεργό ρόλο ενός Ευρωπαίου Πολίτη, να προετοιμάσει τους μελλοντικούς δημοκρατικούς πολίτες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ανισότητας με σεβασμό κι αλληλεγγύη, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει την καλλιέργεια αλφαβητισμού των νέων στην νέα μιντιακή και τεχνολογική πραγματικότητα.

Στη σχετική πύλη μπορείτε να εντοπίσετε, μεταξύ άλλων, υλικό που ετοιμάστηκε από μαθητές/μαθήτριες όπως: ραδιοφωνικές παραγωγέςτραγούδια, καθώς, επίσης και εκπαιδευτικά σενάρια.

Επιπρόσθετα, στη σχετική σελίδα μπορείτε να εντοπίσετε μαθήματα ραδιοφώνου (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) http://europeanschoolradio.eu/el/course-category/elearningelhttp://europeanschoolradio.eu/el/course-category/radioart.

Διαδικτυακή πύλη “eSafety Label for a safer school”

Η Πιστοποίηση eSafety μέσω της διαδικτυακής της πύλης έχει σκοπό να βοηθήσει τα σχολεία να εντάξουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση και να τα εφοδιάσει με πηγές και εργαλεία, για να βελτιώσουν το επίπεδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας που παρέχουν. Η σχετική διαδικτυακή πύλη αποσκοπεί να αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις σχολείων και εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση της ασφάλειας του σχολείου στο διαδίκτυο, στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση και την ενίσχυση της και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στον σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να εντοπίσετε μαθησιακούς σχεδιασμούς, στην ελληνική γλώσσα και οδηγούς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου.

Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών «Φωτόδεντρο Κύπρου»

Tο Φωτόδεντρο Κύπρου είναι ένα Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών (User Generated Content), όπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών. Παράλληλα, ο ιστότοπος www.e-epimorfosi.ac.cy συγκεντρώνει μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση), όπως μαθησιακές εισηγήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος αλλά και πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, κ.ά., τα οποία έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Κανάλι Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Το κανάλι του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο YouTube περιλαμβάνει ένα αποθετήριο από βίντεο σχετικά με δράσεις για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου (π.χ., βίντεο μαθητών/μαθητριών από τον ετήσιο Διαγωνισμό Παραγωγής Σύντομου Βίντεο https://internetsafety.pi.ac.cy/competitions). Μέσω αυτού του ψυχαγωγικού περιβάλλοντος, δίδεται η ευκαιρία της εκπαίδευσης για την ασφαλή, δημιουργική και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης το σχετικό υλικό αποτελεί έμπνευση, κυρίως σε παιδιά και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δικών τους πόρων.

Το ημερολόγιο του Ολυμπίου

Το «Ημερολόγιο του Ολύμπιου» είναι μια ιστορία που συντάχθηκε από 17 μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Η σχετική ιστορία πραγματεύεται ζητήματα ασφάλειας του Διαδικτύου (πολύωρη ενασχόληση σε διαδικτυακά παιχνίδια, εκφοβισμός κ.λπ.) και προωθεί ορθούς τρόπους αντιμετώπισής τους, προκειμένου το Διαδίκτυο να καταστεί ένας ασφαλές χώρος, όπου τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να απολαμβάνουν δημιουργικά και υπεύθυνα το Διαδίκτυο.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο – Happy OnLife (Χαρούμενοι στο διαδίκτυο) και eFollowMe (Ψηφιακό αποτύπωμα)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «CYberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια, που αφορούν στην ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου. Το παιχνίδι «Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο» είναι μια μετάφραση/προσαρμογή του παιχνιδιού Happy Onlife που ανέπτυξε το Joint Research Centre (JRC) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αφορά γενικά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Το παιχνίδι eFollowMe αναπτύχθηκε από ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου με χρηματοδότηση από το έργο CYberSafety και εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος.

  • Παιχνίδι «Happy Onlife» (Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο)

Το παιχνίδι «Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο» (Happy Onlife – https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από ομάδα ερευνητών του Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την ασφαλή και ορθή χρήση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά και οι νέοι είναι δραστήριοι χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ως εργαλείο για την εκπαίδευση και την ενημέρωση τόσο των παιδιών ηλικίας 8 -12 ετών όσο και των γονέων και των εκπαιδευτικών, επιτυγχάνοντας την από κοινού ευαισθητοποίησή τους στην ορθή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Tο παιχνίδι «Happy Onlife» (Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο) έχει ως στόχο να διανοίξει ένα μονοπάτι, για να ενδυναμώσει τα παιδιά, τους γονείς και τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., Διαδικτυακός / Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός) και τις συνέπειες για τις διαδικτυακές τους αποφάσεις. Οι ερωτήσεις τύπου κουίζ, που είναι ενσωματωμένες στο παιχνίδι, έχουν σχεδιαστεί, ώστε να προωθήσουν τη συζήτηση και να επιτρέψουν στον συντονιστή να οδηγήσει τους παίκτες σε έναν υπεύθυνο και ισορροπημένο τρόπο χρήσης των ψηφιακών μέσων, προάγοντας βασικά μηνύματα για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου. Επιπρόσθετα, δια μέσω του παιχνιδιού, παρουσιάζονται απλές και σαφείς στρατηγικές πρόληψης, διαμεσολάβησης ή αποκατάστασης ζητημάτων, που αφορούν στο Διαδίκτυο.

Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι «Happy Onlife» (Χαρούμενοι στο Διαδίκτυο) σε ηλεκτρονική εφαρμογή που βασίζεται στο Unity 3D και λειτουργεί μέσω ενός internet browser (κατά προτίμηση του Firefox) https://web.jrc.ec.europa.eu/happyonlife/webgame_en.html  και σε εφαρμογή (application) για κινητά, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από τα App Store, Google Play, Windows Phone.

  • Παιχνίδι «eFollowMe» (Ψηφιακό αποτύπωμα)

Το παιχνίδι «eFollowMe» (Ψηφιακό αποτύπωμα) είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι το οποίο εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος (digital footprint) και απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες τους κινδύνους του διαδικτύου και τι πρέπει να προσέχουν κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους.

Παίζοντας το παιχνίδι, οι μαθητές/μαθήτριες περνούν από διάφορες περιπέτειες μέσα από τις οποίες πρέπει να χειριστούν διάφορες προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μαζεύουν βαθμούς και κατατάσσονται σε πίνακα βαθμολογίας. Για να παίξει κανείς το παιχνίδι θα πρέπει να κάνει λογαριασμό και για τον σκοπό αυτό χρειάζεται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων αν τα παιδιά είναι κάτω των 16 ετών.

Το παιχνίδι μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα http://efollowme.cs.ucy.ac.cy  μαζί με σχετικές πληροφορίες και οδηγό χρήσης. 

Επιπρόσθετα, πιο κάτω μπορείτε να εντοπίσετε επιπρόσθετα εργαλεία και δημιουργικές προτάσεις/ιστοσελίδες από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε υλικό για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Safer / Better Internet Service, το οποίο χρηματοδοτείται από το Connecting Europe Facility (CEF), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικτυακή πύλη “Better Internet for Kids” έχει ως στόχο να παρέχει ένα μέσο όπου Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου, της Ευρώπης, μοιράζονται πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου. Στον σχετικό σύνδεσμο https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources μπορείτε να εντοπίσετε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και στην ελληνική γλώσσα.

Στη σχετική διαδικτυακή πύλη μπορείτε να εντοπίσετε πληροφοριακό / ενημερωτικό υλικό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο καθώς, επίσης και πλούσιο αποθετήριο υλικού, στο οποίο εντοπίζονται παρουσιάσεις, φυλλάδια, webinars, αφίσες, βίντεο, κουίζ, βιβλία, υλικό για σχολεία, υλικό για εκπαιδευτικούς και υλικό για γονείς.

Στη σχετική διαδικτυακή πύλη μπορείτε να εντοπίσετε μαθησιακούς σχεδιασμούς και παρουσιάσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο καθώς, επίσης και προτάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς για παιχνίδιαιστοσελίδεςταινίες και εφαρμογές, στη βάση ηλικιακών σημάνσεων.

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση αποτελεί καινοτόμο φορέα του YΠΑΙΘ. Στον σχετικό σύνδεσμο, εντοπίζονται παραγωγές και τηλεοπτικά προγράμματα με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δια βίου μάθηση. Οι παραγωγές που εντοπίζονται αποτελούν μια σύγχρονη, εναλλακτική, οπτικοακουστική εκπαιδευτική πρόταση και απευθύνονται σε μαθητές / μαθήτριες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Στο Φωτόδεντρο – Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και το Διαδίκτυο αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης και σημαντικό εργαλείο διάνοιξης πυλών στην ενημέρωση, την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η χρήση του, εν τη απουσία ουσιαστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερες και σημαντικές προκλήσεις, ειδικότερα στα παιδιά και τους/τις εφήβους. Οπότε, είναι σημαντικό η ενασχόληση με αυτό να γίνεται με την ενεργή και καθοδηγητική υποστήριξή σας, να ενημερώσετε αναφορικά με τους γενικότερους κινδύνους σε αυτό, να συμβουλεύστε για υπεύθυνες διαδικτυακές συμπεριφορές χρήσης και να θέσετε ηλικιακούς και χρονικούς περιορισμούς.

Scroll to Top