Στήριξη

Στήριξη

Τονίζεται ότι θα υπάρχει συνεχής στήριξη του σχολείου, τόσο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και με εξ αποστάσεως στήριξη (email, πλατφόρμα προγράμματος, τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιασκέψεων/διαδικτυακών συναντήσεων).

Με την έναρξη του προγράμματος, καθορίζεται ο Υποστηρικτής Λειτουργός του Π.Ι.  για το σχολείο, ο οποίος θα καθοδηγεί και θα στηρίζει το σχολείο, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τους Μικρούς εκπαιδευτές για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι Υποστηρικτές Λειτουργοί, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, θα διευθετήσουν την πραγματοποίηση των πρώτων δύο συναντήσεων στο σχολείο:

 • η πρώτη συνάντηση-επίσκεψη έχει στόχο:
  • τη γνωριμία με τη Διεύθυνση και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του σχολείου,
  • μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς:
   • τη συζήτηση για τα θέματα της δημιουργικής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και
   • τη συζήτηση και διαμόρφωση – «οριστικοποίηση» του σχεδίου δράσης, και
  • η δεύτερη συνάντηση-επίσκεψη έχει στόχο την εκπαίδευση των Μικρών Εκπαιδευτών (μέσα από βιωματικό εργαστήριο) στα θέματα που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν τις δράσεις τους.

Επιπρόσθετα, οι Υποστηρικτές Λειτουργοί θα μπορούν να πραγματοποιούν και άλλες επισκέψεις στο σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης των Μικρών εκπαιδευτών, πάντοτε σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Επιπλέον, τα σχολεία θα μπορούν να προβούν στη διευθέτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα προσφερθούν από τους Συνεργαζόμενους Φορείς του Προγράμματος είτε στο σχολείο προς τους Μικρούς εκπαιδευτές (σύμφωνα με τις ανάγκες τους), είτε προς τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (είτε στο σχολείο είτε σε περιφερειακό επίπεδο), μέσω της Πλατφόρμας Σεμιναρίων του CyberSafety: http://workshops.internetsafety.pi.ac.cy/ 

Το διαδικτυακό περιβάλλον του Προγράμματος http://youngcoaches.pi.ac.cy/ φιλοξενεί υποστηρικτικό υλικό, ενημερώνεται τακτικά με ειδήσεις και επιτρέπει την  εύκολη και άμεση επικοινωνία με τον Υποστηρικτή Λειτουργό μέσω και της πλατφόρμας στην οποία καταχωρούνται και ανανεώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την  υλοποίηση και την αξιολόγηση των δράσεων.  Το υλικό που θα δημιουργήσουν οι μαθητές και οι δράσεις τους θα φιλοξενούνται  στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://youngcoaches.pi.ac.cy/ .

Παράλληλα, το υποστηρικτικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, φιλοξενείται διαδικτυακά στη διεύθυνση http://internetsafety.pi.ac.cy/ , ενώ έχει αποσταλεί στα σχολεία ως εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» http://esafeschools.pi.ac.cy/ .

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρείται από το Π.Ι. χρηματικό ποσό για κάλυψη σχετικών εξόδων που θα σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών. Το ποσό αυτό καθορίζεται στην αρχική εγκύκλιο, που αναρτάται στην αρχή της σχολικής χρονιάς από το Π.Ι., και θα εξαρτάται κάθε φορά από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Στα έξοδα θα πρέπει να γίνει πρόνοια για τη μετάβαση των Μικρών Εκπαιδευτών (όλων ή εκπροσώπων τους, με ελάχιστο αριθμό 3) στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. Το ποσό αποστέλλεται στα σχολεία (μέσω των οικείων σχολικών εφορειών), εφόσον θα έχουν ήδη ετοιμάσει το σχέδιο δράσης τους. Η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του Προγράμματος θα πρέπει, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να υποβάλει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τις απαραίτητες αποδείξεις των εξόδων που σχετίζονται με τις δράσεις των Προγραμμάτων, μαζί με ένα σχετικό επεξηγηματικό πίνακα, στον οποίο θα περιγράφεται συνοπτικά  με ποια δράση σχετίζεται η κάθε απόδειξη  με σχετικό πίνακα. Σε περίπτωση που το ποσό δεν διατεθεί εξ ολοκλήρου, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο Π.Ι.

Πέραν του ποσού που θα παραχωρείται από το Π.Ι., ενδεχομένως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από Συνεργαζόμενους Φορείς για να παραχωρήσουν δωρεά προς τα σχολεία, μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και την οικεία Σχολική Εφορεία και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς του Υ.Π.Α.Ν.:

 • είτε σχετικό εξοπλισμό που θα χρησιμεύσει στην υλοποίηση των δράσεων,
 • είτε άλλες υπηρεσίες που θα χρειαστούν τα σχολεία π.χ. υπηρεσίες επεξεργασίας /παραγωγής βίντεο ή υπηρεσίες εκτύπωσης προωθητικού υλικού που θα έχουν ετοιμάσει τα παιδιά ή υπηρεσίες μεταφοράς παιδιών από το σχολείο προς π.χ. ένα άλλο σχολείο στο οποίο θα κάνουν επιμορφώσεις ή προς ένα συνεδριακό κέντρο για παρουσίαση των εργασιών τους κλπ.

Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή της επιπρόσθετης αυτής στήριξης θα γίνει μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με το Π.Ι. 

 
Scroll to Top