Τελευταίες Αναρτήσεις - Δράσεις

 .

Τελική εκδήλωση Προγράμματος Μικροί Εκπαιδευτές στο Διαδίκτυο

Ημερίδα: Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία

Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 
Ημερομηνία: Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση