Σημαντικές ημερομηνίες

Σημαντικές ημερομηνίες

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024.

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τη σχετική εγκύκλιο προκήρυξης και υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα – στη σελίδα “Έντυπα

Ημερομηνία – ώρα

Χώρος

Περιγραφή

Δευτέρα, 02/10/2023, 23:59

https://www.pi-eggrafes.ac.cy

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Πέμπτη, 12/10/2023

13:00 – 14:30

Διαδικτυακά

Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση

Δευτέρα, 23/10/2023

Πλατφόρμα

Καταληκτική ημερομηνία δημιουργίας της ομάδας των Μικρών Εκπαιδευτών και έναρξη ετοιμασίας ενός προκαταρκτικού Σχεδίου Δράσης (αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών και καταγραφή των αρχικών ιδεών για δράσεις)

Δευτέρα, 30/10/2023

Σχολεία

Έναρξη επιτόπιων επισκέψεων των Υποστηρικτών και Υποστηρικτριών Λειτουργών του Π.Ι. για την πρώτη επιμόρφωση των Μικρών Εκπαιδευτών (και συνάντηση με τη Διεύθυνση του σχολείου)

Παρασκευή, 24/11/2023

Πλατφόρμα

Καταληκτική ημερομηνία για συμπλήρωση του Σχεδίου Δράσης

Δευτέρα, 4/12/2023

Σχολεία

Καταληκτική ημερομηνία για τη 2η συνάντηση με Υποστηρικτή Λειτουργό ΠΙ και εκπαίδευση Μικρών Εκπαιδευτών (εργαστήριο) – Αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας: https://workshops.internetsafety.pi.ac.cy

Παρασκευή, 8/12/2023
12:00-13:00

Διαδικτυακά

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου

Εβδομάδα 05-09/02/2024 Σχολείο και αλλού

Διενέργεια τουλάχιστον μιας δράσης εντός της εβδομάδας 05-09/02/2024 για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Τρίτη, 06/02/2024) και συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις.

Τρίτη, 06/02/2024

Λευκωσία

Συμμετοχή στην Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Παρασκευή, 08/03/2024

12:00-13:00

Διαδικτυακά

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου

Τρίτη, 30/04/2024

Σχολείο

Καταληκτική ημερομηνία για υλοποίηση των δράσεων και ανάρτησης των σχετικών τεκμηρίων για την υλοποίηση των δράσεων

Μάιος – Ιούνιος 2024

Θα ανακοινωθεί αργότερα

Τελική Ημερίδα Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Scroll to Top