1η Ημερίδα εκπαίδευσης μελών CYberSafety Youth Panel

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «CyberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» (http://cybersafety.cy), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, διοργάνωσε την πρώτη Ημερίδα Εκπαίδευσης μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CyberSafety Youth Panel).

To CyberSafety Youth Panel είναι μια νεοσύστατη ομάδα παιδιών και νέων του έργου «CyberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» και απαρτίζεται από μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής υπό τον συντονισμό της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μαθητές από το πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 50 μαθητές/μαθήτριες και φοιτητές/φοιτήτριες. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των μελών της Ομάδας Παιδιών και Νέων (CyberSafety Youth Panel), αναφορικά με το ευρωπαϊκό έργο «CyberSafety – Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά», την Εθνική Στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο και τον αναμενόμενο ρόλο τον οποίο καλούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της δράσης του CyberSafety Youth Panel.

Οι νέοι και τα παιδιά του CyberSafety Youth Panel θα έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν απόψεις και να ανταλλάζουν γνώσεις και εμπειρίες, αναφορικά με τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές βέλτιστων πρακτικών και δράσεων, που θα έχουν ως στόχο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και θα απευθύνονται προς τους/τις συνομηλίκους τους, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες ομάδες. Σημαντικός άξονας της συμβολή τους αποτελεί επίσης η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Παιδιών και Νέων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Better Internet for Kids (BIK) in Europe» και στο δίκτυο Youth Panel της InSafe, το οποίο δραστηριοποιείται υπό το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Αρχεία

Φωτογραφικό Υλικό

Scroll to Top