Νέα εργαλεία για τη διαχείριση του χρόνου στο Facebook και το Instagram

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Γλώσσα: Ελληνικά

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, ανακοίνωσαν νέα εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες, να διαχειριστούν τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτές. Και οι δύο εφαρμογές, θα εισαγάγουν ένα κέντρο ελέγχου, όπου θα παρουσιάζεται, σε πίνακα αναφοράς, ο ημερήσιος χρόνος που ξοδεύει ο/η κάθε χρήστης στο Facebook και στο Instagram, ενώ, παράλληλα, μέσω εργαλείων ρύθμισης, θα επιτρέπεται η δυνατότητα, σε κάθε ένα/μια χρήστη, να θέτει τον ημερήσιο χρόνο που επιθυμεί να αφιερώνει στις εν λόγω πλατφόρμες,  καθώς, επίσης και να διακόπτει την εμφάνιση των εισερχόμενων ειδοποιήσεων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία αναπτύχθηκαν παγκοσμίως και θα τεθούν σε λειτουργία το προσεχές διάστημα.

Τα εργαλεία ρύθμισης χρόνου, αναπτύχθηκαν στη βάση συνεργασίας κορυφαίων επιστημόνων, ειδικών ψυχικής υγείας και ακαδημαϊκών, καθώς, επίσης και στη βάση εκτεταμένων ερευνών από την κοινότητα του Facebook και του Instagram. Σκοπός της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους/όλες τους/τις χρήστες να κατανοήσουν και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στον χρόνο που ξοδεύουν στις εν λόγω πλατφόρμες, καθώς, επίσης και να επιτραπεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα και καταλληλότερα την εμπειρία τους στο Facebook και στο Instagram, ξοδεύοντας τον χρόνο τους ουσιαστικά, σκόπιμα και θετικά. Παράλληλα, δια μέσου της προσπάθειας αυτής, ενυπάρχει η πεποίθηση ότι τα εργαλεία αυτά θα ενθαρρύνουν τη συζήτηση μεταξύ γονέων, παιδιών και εφήβων αναφορικά, με τις συνήθειες και τον χρόνο που ξοδεύουν στα κοινωνικά δίκτυα και το Διαδίκτυο.

Ο/Η κάθε χρήστης μπορεί να εντοπίσει τα νέα εργαλεία, στη σελίδα των ρυθμίσεων της κάθε εφαρμογής, σε μια καινούργια κατηγορία με την ονομασία «Η Δραστηριότητά σας» / “Your Activity”, στην εφαρμογή Instagram και «Ο χρόνος σας στο Facebook» / “Your Time on Facebook”, στην εφαρμογή Facebook. Στα συγκεκριμένα πεδία, ο/η κάθε χρήστης θα μπορεί να εντοπίσει έναν πίνακα ελέγχου “Time on Instagram” / “Time on Facebook”, ο οποίος θα παρουσιάζει τον ημερήσιο χρόνο που έχει ξοδέψει στο Facebook ή το Instagram, στη συγκεκριμένη συσκευή. Επιπρόσθετα, κάτω από τον πίνακα ελέγχου, ο/η κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον χρόνο και τις ειδοποιήσεις του, σε κάθε εφαρμογή. Μέσω της ρύθμισης “Set Daily Reminder”, ο/η χρήστης θα μπορεί να ορίσει τον ημερήσιο χρόνο που επιθυμεί να ξοδέψει στο Facebook ή το Instagram, και να ενημερώνεται με σχετική υπενθύμιση/ειδοποίηση, για την εξάντληση του καθορισμένου ημερήσιου χρόνου. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί, οποιαδήποτε στιγμή. Μέσω της ρύθμισης “Notification Settings”, ο/η χρήστης θα μπορεί να επιλέγει την διακοπή της εμφάνισης των εισερχομένων ειδοποιήσεων στο Facebook ή το Instagram, για την χρονική περίοδο που θα ορίσει ο/η ίδιος/ίδια, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα εστίασης και μη απόσπασης προσοχής σε σχετική δραστηριότητα (π.χ., σχολικό διάβασμα). Τονίζεται, ότι με την ολοκλήρωση, της ορισμένης περιόδου σίγασης των ειδοποιήσεων, όλες οι ειδοποιήσεις θα προωθούνται κανονικά στον/στην χρήστη.

Στα πιο κάτω στιγμιότυπα οθόνης, μπορείτε να δείτε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Scroll to Top