Ήταν αυτό το άλογο για το οποίο έγραψες;

Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, έλεγχος πηγών.

http://www.dubestemmer.no/en/content/was-it-horse-you-wrote-about

Κατηγορία: Βίντεο

Πηγή: Dubestemmer

Βίντεο

Scroll to Top