Υποχρεώσεις σχολείου:

 
 
Σχολική Χρονιά 2016 - 2017
 1. Συμμετοχή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του σχολείου στην εναρκτήρια ενημερωτική/συντονιστική συνάντηση, η οποία θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά, τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, 14:00-15:30.
 2. Διαμόρφωση και αποστολή στην Υποστηρικτική Ομάδα του Προγράμματος του ΠΙ του προκαταρκτικού σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική τους μονάδα (εφόσον θα έχει προηγηθεί μια πρώτη αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών), καθώς και της σύνθεσης της ομάδας (ή των ομάδων) των Μικρών εκπαιδευτών (και τις σχετικές φόρμες συγκατάθεσης γονέων), το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016.
 3. Διευθέτηση για την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης στο σχολείο με τον Υποστηρικτή Λειτουργό του Προγράμματος για τη συζήτηση και οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης (μαζί με τους ίδιους τους Μικρούς Εκπαιδευτές και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς) και την επιμόρφωση των Μικρών Εκπαιδευτών (μέσα από βιωματικό εργαστήριο). Η πρώτη αυτή συνάντηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο, μέχρι τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016.
 4. Διαμόρφωση και αποστολή στην Ομάδα του Προγράμματος του τελικού σχεδίου δράσης των Μικρών εκπαιδευτών για τη σχολική μονάδα, αμέσως μετά την επίσκεψη του Υποστηρικτή Λειτουργού και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016.
 5. Υλοποίηση των (τουλάχιστον τριών) δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών μέχρι την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017. Σημειώνεται ότι μία εκ των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου 6 - 10 Φεβρουαρίου 2017.
 6. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (7η  Φεβρουαρίου 2017).
 7. Συλλογή και αποστολή των στοιχείων / τεκμηρίων υλοποίησης για κάθε δράση (εκ μέρους του εκπαιδευτικού και εκ μέρους των Μικρών Εκπαιδευτών) το αργότερο 2 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης, με τελευταία ημερομηνία αποστολής όλων των στοιχείων τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017.​​ Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:
  • πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης (συμμετέχοντες, ακροατήριο, χώρος),
  • αναστοχαστικά σχόλια από υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και μαθητές Μικρούς εκπαιδευτές (σε μορφή "Ημερολογίων των Μικρών Εκπαιδευτών" ή άλλων μορφών καταγραφής και παρουσίασης),
  • υλικό (έντυπο ή ψηφιακό) που έχουν δημιουργήσει οι Μικροί εκπαιδευτές στο πλαίσιο των δράσεών τους (φυλλάδια, βίντεο, εφημερίδες, παρουσιάσεις, ηχητικά, τραγούδια, ποιήματα, ιστοσελίδες κλπ) και
  • φωτογραφικό υλικό ή βίντεο από τις εκδηλώσεις και δράσεις τους.
 8. Διοργάνωση σύντομης εκδήλωσης στο σχολείο στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων των Μικρών εκπαιδευτών προς τους συμμαθητές, εκπαιδευτικούς,  ή/και γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Η εκδήλωση μπορεί να διοργανωθεί σε συνδυασμό με άλλη εκδήλωση / δραστηριότητα του σχολείου (π.χ. του προγράμματος «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», ή με ομιλία / εργαστήριο από συνεργαζόμενο φορέα για θέματα διαδικτύου κ.ά.), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017.
 9. Συμμετοχή στην τελική ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Στην εκδήλωση αυτή το κάθε σχολείο θα εκπροσωπηθεί τόσο από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (τουλάχιστον ένα για κάθε ομάδα Μικρών εκπαιδευτών που θα έχει συσταθεί στο σχολείο) όσο και από τους ίδιους τους Μικρούς εκπαιδευτές (με ελάχιστο αριθμό τους 3 μαθητές ανά ομάδα). Οι ομάδες των Μικρών Εκπαιδευτών θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις του μέσω σχετικής αφίσας (poster session) ή/και παρουσίασης ή/και δρώμενου. Σε όσα σχολεία ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα δοθεί στην Ημερίδα η αντίστοιχη πιστοποίηση (πλακέτα) και σχετικά πιστοποιητικά στους μαθητές και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
 10. Συμμετοχή σε διαδικτυακές συναντήσεις για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και στην παρακολούθηση του Προγράμματος μέσα από ερωτηματολόγια (στην αρχή και στο τέλος) ή/και συνεντεύξεις.

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 
Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή
Τετάρτη, 12/10/2016 http://www.pi-eggrafes.ac.cy Τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής
Δευτέρα, 17/10/2016
14:00 – 15:30
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα Λατσιά Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση
Παρασκευή, 4/11/2016 Διαδικτυακή πλατφόρμα προγράμματος Τελευταία ημερομηνία υποβολής προκαταρκτικού σχεδίου δράσης
Δευτέρα, 28/11/2016 Σχολείο Τελευταία ημερομηνία πρώτης συνάντησης με υπεύθυνο Υποστηρικτή Λειτουργό και πρώτης επιμόρφωσης των Μικρών εκπαιδευτών
Παρασκευή, 2/12/2016 Διαδικτυακή πλατφόρμα προγράμματος Τελευταία ημερομηνία υποβολής τελικού σχεδίου δράσης
Δευτέρα, 16/01/2017
12:00 – 13:00
Διαδικτυακά Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου
Εβδομάδα 6 - 10/2/2017 Σχολείο και αλλού Διενέργεια μιας δράσης κατά την εβδομάδα Ασφαλούς Διαδικτύου (Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: 7/2/2017) και συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις
Τετάρτη, 29/3/2017
12:00 – 13:00
Διαδικτυακά Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου
Παρασκευή, 7/4/2017 Σχολείο Τελευταία ημερομηνία για υλοποίηση των δράσεων και διοργάνωσης της σύντομης σχολικής εκδήλωσης
Δευτέρα, 24/4/2017 Διαδικτυακή πλατφόρμα προγράμματος Τελευταία ημερομηνία αποστολής εντύπων για την ολοκλήρωση του Προγράμματος
Θα ανακοινωθεί αργότερα Θα ανακοινωθεί αργότερα Τελική ημερίδα Προγράμματος
 
 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση