Συμμετέχοντες 2015-2016

Τη σχολική χρονιά 2015-2016 είχαν επιλεγεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» ... σχολεία από όλη την Κύπρο και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ονόματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Πατώντας πάνω στο όνομα του κάθε σχολείου σας παραπέμπει στην ιστοσελίδα του, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις τους.
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση