Συμμετέχοντες 2014-2015

Τη σχολική χρονιά 2014-2015 συμμετείχαν με επιτυχία 19 σχολεία στο Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» από όλη την Κύπρο και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ονόματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Πατώντας πάνω στο όνομα του κάθε σχολείου σας παραπέμπει στην ιστοσελίδα του. 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση