Συμμετέχοντες 2013-2014

Τη σχολική χρονιά 2013-2014 συμμετείχαν με επιτυχία στο Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» 14 σχολεία από όλη την Κύπρο και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ονόματα των σχολείων και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Πατώντας πάνω στο όνομα του κάθε σχολείου σας παραπέμπει στην ιστοσελίδα του.

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση