Συνεργάτες για το Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυοΟι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο είναι ένα Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με την πρωτοβουλία πέντε οργανισμών, στο πλαίσιο της συνεισφοράς τους για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Στήριξη για τις δράσεις του Προγράμματος παρέχουν και οι πέντε οργανισμοί: 

Σε κάθε σχολείο, οι μικροί εκπαιδευτές θα έχουν τουλάχιστον δύο υποστηρικτές λειτουργούς (ένα πρωτεύων και ένα δευτερεύων) από τους πιο πάνω οργανισμούς.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου   ΕΠΕΠ  CNTI   Microsoft   Μικροί Εθελοντές


 

Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Ευρωπαϊκή Ένωση